Pasif Mimari Yaklaşımlar

Pasif Mimari Yaklaşımlar

İklim ve çevre dostu stratejilerin başında enerjiye olan talebi azaltmak gelmektedir. Binaların enerji talebini azaltmanın yöntemlerinden bir tanesi insanların faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli iklim, iç ortam hava kalitesi ve aydınlatma koşullarını enerji tüketmeyen pasif elemanlarla elde edebilecek mimari tasarımları hayata geçirmektir. Bu tasarımların beklenen konfor seviyelerini sağlayıp sağlamadıklarını tasarımı hayata geçirmeden test edebilmeyi sağlayan bilgisayar destekli modellemeler tasarımcılar için önemli birer karar destek aracı olabilmektedir. Mimta Eco Yapı, bu tür modellemeleri gerçekleştirme yeteneklerine sahiptir.

Diğer Teknolojiler