Fotovoltaik Enerji

Fotovoltaik Enerji

Güneşten elektrik üreten fotovoltaik enerji ile binaların çatı ve cephelerini katma değer sağlayan birer bina elemanı olarak değerlendirmek mümkündür. Hem yeni inşaatlarda, hem de mevcut binalarda kullanılabilen bu teknoloji ile bina elektrik tüketiminizin bir kısmını, şebekeden elektrik almadan ve çevreye zarar vermeden karşılamanız mümkün olabilmektedir.

Mimta EcoYapı, binalarda fotovoltaik sistemlerin anahtar teslim kurulumunu gerçekleştirmektedir. İthal ettiği panel ve elektronik ekipmanların yanı sıra, ana firmanın üretim kabiliyeti sayesinde panel taşıyıcı sistemlerin binaya özel üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Fotovoltaik sistem kurulumu aşağıdaki adımlarda gerçekleşmektedir:

  1. Yeni binalarda mimari projeler üzerinden, mevcut binalarda ise saha ziyareti ile panellerin kurulacağı alanlar ve bu alanların güneş ile olan ilişkilerinin çıkarılması,
  2. Uygun panel ve ekipmanlar ile farklı tasarımların ortaya çıkarılması ve bilgisayar simülasyonu yoluyla her bir tasarımın senelik elektrik üretiminin yaklaşık olarak hesaplanması,
  3. En uygun tasarımın seçilmesi, gerekli panel ve ekipmanların ithalatının gerçekleştirilmesi, taşıyıcı strüktürün projelendirilip üretilmesi,
  4. Sistemin binaya kurulması, şebeke bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve devreye alınması.

Diğer Teknolojiler