LEED

LEED sertifika logosu

LEED

Firmamız, Türkiye’de, Avrupa’da ve Rusya’da bir çok LEED projesine sertifikasyon danışmanı, enerji modelleme uzmanı ve yaşam döngüsü analisti olarak katkı sunmaktadır.

LEED, binaların ve daha büyük ölçekli yerleşimlerin sürdürülebilirlik sertifikasyonu konusunda Türkiye’de ve dünyada en önde gelen sistemdir. Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC)’nin geliştiriciliğini ve işleticiliğini yaptığı LEED sertifikasyonu, yeni bina inşaatlarına (LEED NC), mevcut binalara (LEED O+M), bağımsız bölümlere (LEED ID+C), büyük ölçekli geliştirme projelerine (LEED ND) ve kent ölçeğine (LEED for Cities) uygulanabilecek farklı değerlendirme sistemlerini bünyesinde barındırır. Bu sistemler de genel amaçlı binalar, okullar, hastaneler, veri merkezleri gibi farklı bina tipolojilerine uyacak şekilde özelleştirilmektedir.

LEED sertifikasyonu ön şartların sağlanması ve uygulanması tercihe bağlı olan, karşılığında puan alınan seçmeli kriterlerin başarımı ile sağlanır. Seçmeli kriterlerden en az 40 puan alınması ile standart seviyede sertifikasyon başarılırken, 50 puan ve üzerinde gümüş (LEED Silver), 60 puan ve üzerinde altın (LEED Gold) ve 80 puan ve üzerinde platin (LEED Platinum) seviyesinde sertifikasyon sağlanır.

LEED sertifikasyonu yapılı çevrenin sürdürülebilirliğini birden fazla açıdan, kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzerine kurulmuştur. Konuyu iklim değişikliği açısından ele alırsak sadece Kapsam 1 ve Kapsam 2 salımlarına değil, Kapsam 3 salımlarının kaynaklarına da odaklanmaktadır. Bu bağlamda LEED’in değindiği alanları aşağıdak şekilde sıralayabiliriz:

  • Konum ve Ulaşım: Değerlendirilen gayrimenkulun konumu ve ulaşılabilirliği kaynaklı çevresel ayakizi değerlendirilir.
  • Sürdürülebilir Sahalar: Biyoçeşitliliği ve çevresek sürdürülebilirlik önlemlerini değerlendiren krtierlerden oluşan kategoridir.
  • Enerji ve Atmosfer: İklim krizinin başlıca nedeni olan enerji tüketimi ve soğutucu gazlar kaynaklı karbon salımlarını değerlendiren kategoridir.
  • Su Verimliliği: Su ayakizinin değerlendirildiği kriter kategorisidir.
  • Malzeme ve kaynaklar: Döngüsel ekonomi prensiplerinin inaşat ve bina işletmesi sektörlerinde yer bulmasını destekleyen kriterleri kapsayan kategoridir.
  • İç Ortam Kalitesi: Binaların tasarım amaçlarına uygun olarak, hedeflenen konfor seviyesini sağlayacak şekilde çalıştıklarının değerlendirilmesine yönelik kriterler içeren kategoridir.

LEED sistemi, şirketimizin önde gelen iş alanlarından bir tanesidir. Firma ortaklarının sahip oldukları LEED AP (accredited professional) ünvanları yanısıra, kurumumuz U.S. Green Building Council tarafından Türkiye’nin ilk LEED Proven Provider ünvanı verilmesine karar verilen danışmanlık firması seçilmiştir. LEED Proven Provider statüsü, daha hızlı ve daha yalın sertifikasyon süreçleri yürütülmesine imkan tanımaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için USGBC’nin ilgili web sayfası ziyaret edilebilir.

Firmamız, Türkiye’de, Avrupa’da ve Rusya’da bir çok LEED projesine sertifikasyon danışmanı, enerji modelleme uzmanı ve yaşam döngüsü analisti olarak katkı sunmaktadır. Referanslarımız için web sitemizin ilgili sayfası ziyaret edilebilir.

Diğer Sertifikalar

Bu Sertifikaya Sahip Projelerimiz