EDGE

Edge sertifika logosu

EDGE

EDGE Expert olarak, proje sertifikasyon stratejisini belirlemek, EDGE yazılımını kullanarak projenin ilerlemesini belirlemek ve denetime hazır hale getirmek Şirketimizin üstlendiği görevlerdir.

EDGE, Dünya Bankası kuruluşu olan IFC tarafından, yeşil bina hareketine ivme kazandırmak üzere geliştirilmiş bir sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemidir. Karbon azaltımı hedefleri ile ilişkilendirilmiş finansman süreçlerini desteklemek üzere sıklıkla tercih edilmektedir.

Bulutta çalışan bir yazılım hizmeti olarak sunulan sertifikasyon sistemi, binaları enerji verimliliği, su veimliliği ve malzeme kaynaklı gömülü karbon ayakizi açısından değerlendirmektedir. Tüm alanlarda %20’den fazla ilerleme sağlayan binalar “EDGE Certified”, enerji alanında %40 seviyesine çıkabilmiş binalar “EDGE Advanced” sertifikasına hak kazanmakta, karbon ayakizini sıfırladığını kanıtlayabilen binalar ise “Net Zero” sertifikasına hak kazanmaktadır.

Firmamız, Edge sertifikasyon projelerinde “EDGE Expert” olarak görev almaktadır. EDGE Expert olarak, proje sertifikasyon stratejisini belirlemek, EDGE yazılımını kullanarak projenin ilerlemesini belirlemek ve denetime hazır hale getirmek Şirketimizin üstlendiği görevlerdir.

Diğer Sertifikalar

Bu Sertifikaya Sahip Projelerimiz