BREEAM

BREEAM sertifika logosu

BREEAM

Şirketimiz, “BREEAM International New Construction” sistemi kapsamında “BREEAM Assessor” olarak hizmet vermektedir.

BREEAM, İngiliz yapı endüstrisinin düzenleyici kurumlarından olan BRE (Building Research Establishment) tarafından geliştirilmiş olan bir sürdürülebilirlik sertifikasyonu sistemidir. Sertifikasyon standartları İngiltere ve uluslararası piyasa için ayrı ayrı geliştirilmekte ve yapı inşası, işletmesi, altyapı projeleri inşaatı gibi farklı yatırım alanlarına odaklanmaktadır.

BREEAM standardı da, diğer sertifikasyon sistemleri gibi, projenin bölgesine ve kapsamına göre değişen kriter setlerinin hangi oranda başarıldığına göre belirlenen farklı seviyelerde sertifikalandırmaya imkan vermektedir.

  • %30 > PASS
  • %45 > GOOD
  • %55 > VERY GOOD
  • %70 > EXCELLENT
  • %85 > OUTSTANDING

Şirketimiz, “BREEAM International New Construction” sistemi kapsamında “BREEAM Assessor” olarak hizmet vermektedir. Assessor görevi, projelerin BREEAM sertifikasyon standardına uygunluğunu kanıt dokümanları ve saha gözlemleri üzerinden değerlendirmeyi ve sertifikaya uygunluğu bir rapor eşliğinde BRE’ye bildirmeyi kapsamaktadır. BRE’nin kontrol sürecinden geçen karar sonucunda projelere tasarım aşaması ve uygulama aşaması sertifikaları verilmektedir.

Diğer Sertifikalar

Bu Sertifikaya Sahip Projelerimiz