Mistral Tower

Müşteri: Mistral İnşaat A.Ş.
Yılı: 2018
Proje alanı: 110.000 m
Adres: Bayraklı, İzmir
Önceki proje
Lakhta Center
Sonraki proje
42 Maslak Karma Kullanım Projesi

Diğer Projelerden Örnekler