Ölçüm ve Doğrulama Hizmetleri

Ölçüm ve Doğrulama Hizmetleri

Ölçüm ve doğrulama çalışmaları, bina yöneticilerine enerji tüketen sistemler konusunda önemli bilgiler sağlarlar.

Gerek yeni binaların tasarımında uygulanan enerji verimliliği stratejilerinin, gerek mevcut binalarda alınan enerji verimliliği önlemlerinin, bina operasyonel sürecinde doğrulanmaları ve sapmaların nedenlerinin ortaya çıkarılmaları önemlidir. Burada geçerli olan yaklaşım, enerji tüketiminin izlenmesi ve tüketim değerlerinin kullanım profilleri ile mevsimsel koşullara dayalı olan parametrelerden arındırılarak gerçek enerji sarfiyatındaki gerçek azalmanın ortaya çıkarılmasıdır. Özellikle performans kontratlarına dayalı enerji verimlilik projelerinde kullanılan ölçüm ve doğrulama etütleri Mimta EcoYapı tarafından Efficiency Valuation Organization‘ın geliştirdiği International Performance Measurement and Verification protokolüne uygun olarak yürütülmektedir.

Ölçüm ve doğrulama çalışmaları, bina yöneticilerine enerji tüketen sistemlerin çalışmaları konusunda spesifik bina ile bağlantılı önemli bilgiler sağlarlar ve enerji sarfiyatının azaltılması için alınan önlemlerin geliştirilmelerini veya ek önlemlerin alınmasını mümkün kılarlar.

Ölçüm ve doğrulama çalışmaları aynı zamanda bina enerji modellerinin gerçek operasyonel şartlara göre güncellenmesi anlamına gelen kalibrasyon için de kullanılmaktadırlar.

Diğer Hizmetler

Bu Hizmeti Verdiğimiz Projelerimiz